ZESTAWIENIE TYPÓW KOŃCÓWEK

Typy końcówek metrycznych

P01 (RNM)

P11 (DKL, DKS)

P12 (DKL-90, DKS-90)

P15 (DKL-45, DKS-45)

P21 (CEL, CES)

P31 (BEL, BES)

P41

P51 (DKOL , DKOS)

P52 (DKOL-90, DKOS-90)

P55 (DKOL-45, DKOS-45)

P61

P71

P81

P91

H11

H21

H31

H32

H35

.

.

Typy końcówek calowych

C01

C11 (DKRB)

C12 (DKRB-90)

C15 (DKRB-45)

C21 (AGR)

C31 (AGR-K)

C41 (SFL, SFS)

C42 (SFL-90, SFS-90)

C45 (SFL-45, SFS-45)

C51

C61

C71 (AGN)

C81 (AGJ)

C91 (DKJ)

C92 (DKJ-90)

C95 (DKJ-45)

G11

G21 (DKR)

G22 (DKR-90)

G25 (DKR-45)

.

.